Internpris lokaler juli 2017

Underlag till denna månads lokaldebitering är en kopia av juni debiteringen. Alla justeringar kommer att göras i augusti.