Internpris lokaler november 2017

Underlag till denna månads lokaldebitering är ännu inte publicerat.