Välkommen till Facility Web Info

Lokaldebitering sker månadsvis, även lokalförändringar och avräkningar förs in kontinuerligt. Debiteringsunderlagen finns här på Facility Webb Info.

Kommer du vilse kan du alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på bilden KTH-LOKALER här ovan.

För att kunna se kartorna behöver du Acrobat Reader.

Internprishöjningen år 2017 är 2,0% dvs. 3059 kr/kvm .

Debiteringsunderlag

2017
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
2016
2015
2014
2013
2012
2011