Kungliga Tekniska HögskolanKTH-Lokaler KTH-Universitetsförvaltning
Miljö och byggnadsavdelningen
För anmärkningar och frågor kontakta:
mba-lokaler@kth.se
Kungliga Tekniska högskolan